De complete oplossing!

Producten - Telsystemen - Indicatief


Klassieke infrarode sensor: Indicatieve telling

Voordeel: bewezen techniek, voordelig in aanschaf, veel gevallen zelfstandig te monteren.
Nadeel: geen intelligentie, telt enkel ingaande bezoekers, vandalisme gevoelig, storingsgevoelig, sensor kan geblokkeerd worden door een obstakel, sensoren zijn niet overal toepasbaar. Niet geschikt voor betrouwbare conversie, personeelsplanning of bezoekduur.
Kwaliteit: acceptabele kwaliteit tot circa 1 meter. Bij een brede deur waar meer dan 1 persoon binnen komt, wordt de betrouwbaarheid snel lager. Veel dubbeltellingen en missers. Telt geen kinderen onder de 1.20. Biedt een indicatieve meting.

Infrarode sensor- nieuwe generatie: Middelmatige telling

Voordeel: voordelig in aanschaf, ingaande en uitgaande bezoekers, robuuste techniek.
Nadeel: geen intelligentie, vandalisme gevoelig, storingsgevoelig, sensor kan geblokkeerd worden door een obstakel, sensoren zijn niet overal toepasbaar. Niet geschikt voor betrouwbare conversie, personeelplanning of bezoekduur.
Kwaliteit: acceptabele kwaliteit tot circa 1 tot 2 meter. Bij een brede deur waar meer dan 1 persoon binnen komt, wordt de betrouwbaarheid snel lager. Veel dubbeltellingen. Telt geen kinderen onder de 1.20 Biedt een middelmatige meting.

Beveiligingscamera met telsoftware

Voordeel: voordelig in aanschaf, ingaande en uitgaande bezoekers, robuust, intelligent algoritme met jaarlijkse updates, bewezen robuuste techniek, telsysteem kan niet geblokkeerd worden, vandalisme ongevoelig, telsysteem is vaak onzichtbaar geplaatst.
Nadeel: geen uitgebreide telgebied intelligentie, gevoelig voor lichtinval, niet geschikt voor betrouwbare conversie, personeelplanning of bezoekduur.
Kwaliteit: middelmatige kwaliteit, bij grote drukte wordt de kwaliteit snel slechter, veel dubbeltellingen. Biedt een indicatieve meting

Mobile telefoon via blue tooth metingen: Indicatieve telling

Voordeel: systeem kan niet geblokkeerd worden, vandalisme ongevoelig, eenvoudige montage, telsysteem is vaak onzichtbaar geplaatst.
Nadeel: niet geschikt voor betrouwbare conversie of personeelplanning. Nog niet bewezen techniek, privacy gevoelig, niet zelfstandig te monteren
Kwaliteit: lage tot middelmatige kwaliteit. Het systeem telt enkel mensen die een Blue Tooth aan hebben staan. Circa 15% sterk afhankelijk van de meetlocatie: enkel een selecte doelgroep wordt gemeten.